Nolikums

„Clear Challenge 2014” nolikums

1. Ievads

1.1. Konkursu organizē SIA ”Clear Channel Latvia”, reģ. nr. 40003547864. Adrese: Vaļņu iela 3-1, Rīga, LV-1050, Latvija, tālr. +371 67221777. Kontaktpersona: Antra Vicinska, e-pasts: Antra.Vicinska@clearchannel.lv

1.2. Vides reklāmas uzņēmums „Clear Channel Latvia” nodrošina klientiem vairākus simtus trīsskaldņa formas vides stendus ar stratēģisku izvietojumu aktīvākajās cilvēku plūsmas vietās Latvijas lielākajās pilsētās – Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī. „Clear Channel Latvia” ir daļa no “Clear Channel Worldwide”, kas ir viens no vadošajiem uzņēmumiem vides mediju industrijā. Vairāk informācijas: www.clearchannel.lv

1.3. Lai sekmētu efektīvas vides reklāmas attīstību un kvalitatīva vides dizaina veidošanu Latvijā, „Clear Channel” izsludina ikgadējo konkursu „Clear Challenge” – par labāko Jaunā gada apsveikumu vidē. Konkurss aicina uzņēmumus un zīmolus radīt veiksmīgu, radošu un vides formātam piemērotu apsveikumu Jaunajā gadā. Vienlaikus tā ir lieliska iespēja reklamēt savu uzņēmumu un zīmolu.

 

2. Konkursa mērķis un uzdevumi

2.1. Sekmēt efektīvas vides reklāmas attīstību un kvalitatīva vides dizaina veidošanu.

2.2. Tradīcijas turpināšana – ikgadējs konkurss, kurā tiek apbalvoti labākie ideju autori.

2.3. Radīt papildus svētku noskaņu pilsētvidē ar interesantu un kvalitatīvu vides dizaina risinājumu palīdzību, izmantojot „Clear Channel” stendus.

 

3. Konkursa norise

3.1. Konkurss tiek izsludināts 2013. gada 8. novembrī un ilgst līdz 2014. gada 26. janvārim.

3.2. Darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana notiek divās kategorijās:

3.2.1. Interneta balsojums – labāko Jaunā gada apsveikumu noteikšana, balsojot interneta vietnē www.cch.lv no 2013. gada 19. novembra līdz 13. decembrim ieskaitot. Interneta balsojumā tiek noteikti 10 visvairāk balsu ieguvušie darbi, no kuriem uzvarētāju – balvas saņēmēju šajā kategorijā nosaka žūrija.

3.2.2. Žūrijas balsojums – visus konkursam iesniegtos darbus izvērtē kompetenta žūrija.

3.3. Uzvarētāju paziņošana: 2013. gada decembrī.

3.4. Uzvarētāju darbu izvietošana vides stendos: 2 nedēļas laika posmā no 23.12.2013. līdz 26.01.2014.

 

4. Konkursa dalībnieki

4.1. Konkursā var piedalīties ikviens uzņēmums un zīmols, kam ir ko pavēstīt plašākai sabiedrībai, saviem klientiem un sadarbības partneriem vides formātam piemērota Jaunā gada apsveikuma formā.

 

5. Darbu iesniegšanas termiņš

5.1. No 2013. gada 8. novembra līdz 13. decembra izskaņai (23:59).

 

6. Darbu iesniegšanas kārtība

6.1. Iesniegšana: Darbu iesniegšana notiek interneta vietnē www.cch.lv sadaļā Iesniegt darbu, aizpildot iesniegšanas formu un augšupielādējot izstrādāto dizaina motīvu/-us. Vienu konkursa darbu var iesniegt tikai vienā no trim eksponēšanas reģioniem: Rīgā, Liepājā vai Daugavpilī.

6.2. Tehniskās prasības:

6.2.1. Plakāta/-u izmērs: 1,35 m x 2,98 m.

6.2.2. Darbiem jābūt sagatavotiem CMYK krāsās, izmēra samazināta attiecība 1:10, ar rastra attēlu izšķirtspēju 300 dpi.

6.2.3. Darbi tiek pieņemti šādās programmās: Adobe Illustrator – EPS vai PDF formātā, teksti pārvērsti līknēs (outlines). Klāt OBLIGĀTI jābūt pievienotam apskates JPG vai PNG failam – katram dizaina motīvam atsevišķu apskates failu. Iesniegšanai nepieciešams failus arhivēt vienā .zip failā, izmērā līdz 25MB. Ja .zip fails ir apjomīgāks, tad lūgums pirms darba iesniegšanas sazināties ar ”Clear Channel Latvia” kontaktpersonu.

* Piezīme: lūdzam neizvietot tekstu un logotipus 5 cm attālumā no plakāta malām.

6.3. Autortiesības: Dalībnieks apliecina, ka darbs ir oriģināls, radīts „Clear Channel” Jaunā gada apsveikumu konkursam, un tiek ievērotas visu dizaina motīvu, elementu, saukļu, teksta autortiesības un citas trešo pušu saistības. Nedrīkst izmantot ar autortiesībām aizsargātus dizaina vai vārdiskos elementus, ja vien tie nepieder konkrētam uzņēmumam, kas iesniedz attiecīgo darbu.

„Clear Channel” no savas puses apliecina, ka iesniegtie darbi tiks izmantoti tikai un vienīgi ar konkursu saistītiem, izglītojošiem un nekomerciāliem mērķiem.

6.4. Motīvu sērijas jeb varianti:

1×3 (Stenda 3 plakāti ir vienādi);

3×1 (Katrs stenda plakāts ir savādāks);

2+1 (Stenda 2 plakāti ir vienādi, viens – savādāks).

Motīvi tiek vērtēti kopumā.

6.5. Saturs: Tam jāatbilst konkursa mērķim – vides formātam piemērotam Jaunā gada apsveikumam. Izstrādātais darbs nekādā veidā nedrīkst aizskart reliģiskās, politiskās, etniskās vai seksuālās minoritātes. Saturam ir jāatbilst visiem Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem.

6.6. Ierobežojumi: Iesniegtajā darbā nedrīkst tikt reklamēts vai kā citādi parādīts jebkurš alkoholiskais dzēriens. Darbi, kuros tiek pārkāpts šis ierobežojums, automātiski tiek atzīti par konkursa noteikumiem neatbilstošiem un konkursā nepiedalās.

6.7. Darbu publicēšana cch.lv: Darbi tiek publicēti darba dienās 2x dienā (visi darbi, kas iesniegti līdz 17:00, tiek pārbaudīti un publicēti līdz 19:00; un visi darbi, kas iesniegti pēc 17:00, tiek pārbaudīti un publicēti līdz nākamās dienas 11:00).

 

7. Uzvarētāju paziņošana

7.1. Uzvarētāju paziņošana: 2013. gada decembrī. Uzvarētāji tiks publicēti interneta vietnē www.cch.lv, kā arī personīgi sazinoties ar iesniedzēja norādīto kontaktpersonu.

 

8. Konkursa žūrija

8.1. Tās sastāvs tiks paziņots interneta vietnē www.cch.lv.

 

9. Konkursa darbu vērtēšana, kritēriji

Darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana notiek divās kategorijās:

9.1. Balsojums interneta vietnē www.cch.lv no 2013. gada 19. novembra līdz 13. decembrim ieskaitot. Interneta balsojumā tiek noteikti 10 visvairāk balsu ieguvušie darbi, no kuriem uzvarētāju – balvas saņēmēju šajā kategorijā nosaka žūrija.

9.2. Žūrijas balsojums. Visus konkursam iesniegtos darbus izvērtē žūrija. Sākotnēji ar iesniegtajiem darbiem žūrijas locekļi iepazīstas interneta vietnē. No tiem žūrijas locekļi apspriešanai un izvērtēšanai klātienē izvēlas 3 labākos darbus. Balvu iegūst žūrijas balsojuma rezultātā par labākajiem atzītie 3 darbi, kas sacentušies par iespēju darbu izvietot:

  • 45 vides stendos Rīgā,
  • vai 10 vides stendos Liepājā,
  • vai 10 vides stendos Daugavpilī.

Pēc žūrijas balsojuma vislabākās idejas autors iegūst Grand Prix balvu.

Žūrijas vērtējumā nepiedalās Interneta balsojuma uzvarētājs.

Vērtēšanas kritēriji abās kategorijās – vides formātam atbilstošākais, radošākais, tematam atbilstošākais.

 

10. Konkursa balvu fonds

10.1. Interneta balsojuma kategorijas uzvarētājs saņem iespēju darbu izvietot 45 vides stendos Rīgā (uz 135 plaknēm) 2 nedēļas par brīvu.

10.2. Žūrijas balsojuma uzvarētāji saņem iespēju darbu izvietot 2 nedēļas par brīvu:

  • 45 vides stendos Rīgā (uz 135 plaknēm),
  • vai 10 vides stendos Liepājā (uz 30 plaknēm),
  • vai 10 vides stendos Daugavpilī (uz 30 plaknēm).

Pēc žūrijas balsojuma vislabākās idejas autors iegūst Grand Prix balvu – apmaksātu 3-dienu ieejas karti Starptautiskajā reklāmas festivālā Cannes Lions 2014. Ceļa un dzīvošanas izmaksas uzvarētājs sedz pats.

10.3. Balvu fonda kopējā vērtība: 42 000 LVL (bez PVN).

10.4. Papildus elementu, dekorāciju un netradicionālo risinājumu ražošanas un uzstādīšanas izdevumus pilnībā sedz darba iesniedzējs / konkursa dalībnieks.